Δώρα Ευαγγέλου

Aρχαιολόγος-μουσειολόγος, Εφορία Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων