Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων