ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων