Διονύσιος Αρκαδιανός

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του ΙΣΝ Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ