Διονύσιος Σιμόπουλος

Επίτιμος Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου