Διονύσιος Κοντογιώργης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης