Διονύσιος Χιόνης

Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών ΔΠΘ-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών