Δημοσθένης Ιωαννίδης

Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταμόρφωσης «Ο Εύξεινος Πόντος»