Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης