Δημήτριος Τρυφωνόπουλος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α' Γ.Α.Ο.Ν.Α "ο Άγιος Σάββας"