Δημήτρης Σταθάκης

Πρόεδρος Ελληνικού Κτηματολογίου