Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κύριος ερευνητής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)