Δημήτρης Πλουμπίδης

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ