Δημήτρης Παπαϊωάννου

 Xορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης σκηνής και εικαστικός καλλιτέχνης