Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Καθηγητής σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου