Δημήτρης Μπούχαλης

Καθηγητής Στρατηγικής Τουρισμού και Τεχνολογίας στο πανεπιστήμιο Bournemouth