Δημήτρης Καραναστάσης

 Διδάκτωρ Οικονομικών, Αντιπρόεδρος i-living