Δημήτρης Καραδήμας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ε.Κ.Π.Α, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας