Δημήτρης Χαραλαμπίδης

Ομ. Καθ. Τμήματος Φυσικής του Παν. Κρήτης, επικεφαλής του εργαστηρίου Ε&Τ αττοσευτερολέπτων του ΙΤΕ-ΙΗΔΛ στο Ηράκλειο Κρήτης και Επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της ELI-ALPS, Szeged