Δημήτριος Χαϊδόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογικής, Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών