Δημήτρης Αλευρομάγειρος

Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού