Δημήτριος Λαδίκος

Yποψήφιος διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου