ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑΧΑΜΗ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων