Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου

Ομότιμος Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών