Δήμητρα Μακρυνιώτη

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών