Δήμητρα Κουντάκη

Φιλόσοφος και μέλος του εργαστηρίου ηθικής του Πανεπιστημίου Αθηνών