Δήμητρα Γκιλπάθη

Δρ. Γεωπόνος,  Προϊσταμένη Τμήματος Βιοκτόνων, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων