Διγαλάκης Βασίλειος

Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης