Δέσποινα Πηλείδου

Έφορος Αρχαιοτήτων Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, Ph.D., FSA