Δέσποινα Γερουλάνου

Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Μουσείο Μπενάκη (Ελλάδα)