Δάνης Κουμασίδης

Συγγραφέας και Δρ. φιλοσοφίας, ειδικός στις σχέσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας και στη θεώρηση της πόλης/χώρου κατά τον Foucault