Δανάη Πάτσιου

ΔρΒιολόγος-οικοτοξικολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ