Δάφνη Παντούσα

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας