Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ Organization Earth