Χρήστος Προδρόμου

τ. Πρόεδρος Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδος