Χρίστος Κληρίδης

Δρ. Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου