Χρήστος Καλλονιάτης

Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων