Χρήστος Γιακουμόπουλος

Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης