Χρήστος Γεωργίου

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος