Χρήστος Γαλανίδης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών