Χρήστος Αθανασίου

Καθηγητής στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας