Χρήστος Αθανασίου

Καθηγητής, Εργαστήριο Εντομολογίας και Ζωολογίας, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας