Χρυσάνθη Παπαδοπούλου

Αρχαιολόγος, Υποδιευθύντρια Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής