Χορευτικό Συγκρότημα «Λένια Αποστολίδου» της Ε.Κ.Ε.

Χορευτικό Συγκρότημα