Χάρης Μωρίκης

Κλινικός ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής, μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ)