Χάρης Κοτσάλης

Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Π Πεντέλης