Χαρίδημος Τσούκας

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ερευνητής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο