Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αθηνών, Ακαδημαϊκός