Χαράλαμπος Ανθόπουλος

Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων