Αυγούστα Μαρία Καλούδη

Σπουδάστρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ΕΚΔΔΑ