Αθανάσιος Σπύρου

Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελληνική Δημοκρατία